1945

In 1936 werd er aan de Kerkstraat 1 een nieuwe Gereformeerde kerk gebouwd. In 1945 maakte de vrijgemaakten hierin een doorstart. Aan de Kerkstraat 19 te Daarlerveen werd er destijds een nieuwe Gereformeerde kerk gebouwd. Een witte houten kerk. Zoals te zien op de foto hiernaast. Wie nu in Daarlerveen deze unieke kerk wil bezoeken, zal haar niet vinden. Op de originele plaats zal u nu een tuin aantreffen.

Bij de vorming van de SoW-gemeente heeft de Gereformeerde kerk deze kerk afgestoten en ten geschenke gegeven aan de Evangelische Gemeente Hebron te Den Ham.

Ontstaan van het witte kerkje

Ruim 60 jaar geleden was er een verlangen van de gereformeerde gemeenschap in Daarlerveen om een kerkje te bouwen. Daarvoor moest er geld komen. De gemeenteleden hadden het er voor over om een periode van zuinigheid in te voeren om zo aan het benodigde geld te komen. Het was voor hun een kwestie van offeren om een Godshuis te bouwen, een plek waar je met je gezin geestelijk gevoed en opgebouwd zou worden en waar de liefde van de Here God centraal zou staan. Na een periode van bezinning werd er in 1948 gebouwd en de kerk was een feit. Er moest nog een kerkorgel komen en er werd weer een beroep gedaan op de gemeenteleden, het kerkorgel kwam. Het houten kerkje werd een bezienswaardigheid door de unieke bouwstijl wat herinnert aan de vroege koloniale kerkjes. Nergens in Nederland stond een soortgelijk kerkje.

Het verval en een nieuwe bestemming

De inwoners waren trots op het kerkje aan het kanaal maar na tientallen jaren trouwe dienst als Godshuis liep het kerkbezoek terug door diverse oorzaken. De gemeente was financieel niet draagkrachtig genoeg om een dominee te kunnen onderhouden en dus besloten ze om een “samen op weg kerk” te beginnen. Dit hield in dat het kerkje niet meer gebruikt zou worden. Ruim 2 jaar stond het kerkje leeg en uiteindelijk besloot het kerkbestuur om het kerkje van de hand te doen.

Steun van Twenterand

Intussen was de herbouw van de kerk begonnen. Na ruim 2 jaar hard werken was het in 2003 klaar voor de officiële opening. Van de gemeente Twenterand kregen wij financiële steun voor wat betreft een dam in de sloot, vulzand en straatstenen voor de parkeerplaats van 1800 m2 . Groenvoorziening werd verzorgd door landinrichting, de kosten kwamen voor 75% voor hun rekening

Gods zegen

Wij zijn de Here God dankbaar dat Hij mensen ertoe heeft bewogen ons financieel te steunen. Als wij ons vertrouwen op God vestigen en erop vertrouwen dat wij een rijke Hemelse Vader hebben, die de wensen van ons hart kent, dan kunnen wij Hem alleen maar danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Laten wij Hem de eer geven die Hem toekomt.

Kerkorgel

Het kerkorgel werd ook bij het kerkje gerekend. Het originele pijporgel was in de jaren verwaarloosd en nodig aan renovatie toe. Bij navraag bleek dit een zeer kostbare zaak. Een orgelbouwer uit de omgeving, Dhr. Hoekjen, wilde het wel doen tegen een zacht prijsje, uit liefde voor het orgel. Na ruim 4 maanden hard werken was het orgel klaar om opnieuw van zich te laten horen. Dhr. Hoekjen had tot onze verrassing zijn arbeidsuren niet gerekend, alleen de benodigde materialen. Het was een Godsgeschenk toen we dit hoorden en we zijn tot op de dag van vandaag nog steeds blij met dit mooie kerkorgel.

2021

Wij hebben het verlangen dat deze kerk en het omliggende terrein een plaats zal zijn waar mensen met diverse achtergronden elkaar zullen vinden en dat ze Gods aanwezigheid zullen ervaren. Nu al staat Wit Kerkje bekend als Gods huis en we zullen blijven werken aan frisse vernieuwingen, die dit kerkje de aandacht geeft dat het verdient.

b